Despre noi

 Biblioteca memoriei reuneşte mărturii în formă audio şi scrisă (uneori şi materiale video), fotografii, documente, cărţi sau fragmente de texte literare în format electronic, bibliografii, propunând o bază de documentare şi informare online pe diverse teme sau evenimente istorice. Biblioteca memoriei pune în valoare interviurile şi alte materiale de istorie orală intrate în ultimul an în fondul Bibliotecii Centrale Universitare « Eugen Todoran » din Timişoara, ca urmare a donării către această instituţie publică a Arhivei Grupului de Istorie Orală şi Antropologie Culturală de la Fundaţia A Treia Europă (AIOFTE) coordonat de Conf. Dr. Smaranda Vultur, a arhivei de interviuri cu povestiri de viaţă a acesteia şi a celei rezultate din activitatea de teren a studenţilor masteranzi care au urmat cursul de antropologie culturală sau de antropologia memoriei. Este astfel pusă în valoare o memorie locală sau regională, o memorie generaţională, o memorie evenimenţială, dar şi o activitate de teren care a permis cunoaşterea directă dintre martori şi cei care i-au intervievat, explorarea de către studenţi a propriei memorii familiale, descoperirea sau redescoperirea unui trecut care le era parţial sau total necunoscut. Un prim pas spre realizarea acestui proiect a fost făcut prin realizarea siturilor www.memoriabanatului.ro şi www.memoriatimisoarei.ro cu care siturile noastre tematice vor fi conectate, la fel cum vom opera conexiuni spre alte situri online consacrate memoriei trecutului nostru recent, cum est mai ales www.memoria.ro sau bazele de date şi arhiva Memorialului Rezistenţei şi Victimelor Comunismului de la Sighet, Arhiva Fundaţiei Academia Civică, Arhiva Institutului de Istorie Orală de la BCU din Cluj Napoca etc. Vom folosi aşa cum am făcut şi în prima pagină a sitului nostru resursele de informare şi documentare ale unor ONG-uri, în cazul de faţă cele ale Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan. Noutatea proiectului constă în posibilitatea accesării online a unor interviuri sau fragmente de interviuri în format audio şi a conectării unor astfel de surse cu altele care contribuie la construirea unui spaţiu memorial virtual, cum sunt monumentele sau comemorările, jurnalele, memoriile, corepondenţa, literatura cu carcater memorial. De asemenea acest sit acordă prioritate martorilor istoriei trăite, victimelor comunismului, vocii lor, menite să imortalizeze experienţa lor unică, să le dea drept la cuvânt şi imagine publică, dezanonimizând victimele, dând identitate celor de obicei ascunşi sub numere şi statistici, sub categorii de victime, îngropate în dosare sau pur şi simplu în uitare. Biblioteca memoriei e adresată cercetătorilor, studenţilor, profesorilor, celor interesaţi să folosească astfel de resurse în scop didactic sau de studiu, semnalând legături între diferite tipuri de surse, punând în contact între ei pe cei care se ocupă de subiecte comune, dar şi pe martorii istoriei trăite. Aceştia au ocazia să-şi confrunte mărturiile, să adauge altele, să le împărtăşească într-un spaţiu virtual, menit să se constituie într-un loc de transmitere a memoriei, de construcţie a unui liant social prin folosirea noilor medii de comunicare. Despre www.deportatiinbaragan.ro  o primă pagină din Biblioteca memoriei o consacrăm memoriei deportării în Bărăgan (1951 – 1956) şi a celor care au ajuns acolo cu domiciliu obligatoriu ca foşti deţinuţi politici. Este ocazia de a experimenta o formă de administrare a memoriei unui eveniment care a marcat trecutul comunist al României, de la declanşarea căruia în 18 iunie 1951 s-au comemorat in aceste zile 65 de ani. Despre fundalul istoric al evenimentului şi despre ce se ştie despre el până acum sub aspect documentar sau memorial puteţi găsi mai multe informaţii în Raftul cu cărţi de pe acest sit. Proiectul, aflat în derulare şi în căutare de surse de finanţare, a fost conceput de Smaranda Vultur şi realizat în cadrul BCUT în colaborare cu Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan de o echipă formată din:

Coordonator de proiect: Conf. dr. Smaranda Vultur

Consultant ştiinţific: Prof. dr. Vasile Docea

Asistent de proiect: Drd. Mălina Duţă

Creare şi administrare sit: informatician Ionuţ Făget

Asistenţă sunet şi asistenţă informatică: Ing. George Șerban

Digitizare interviuri: Cristian Peica (anterior proiectului Ozana Străuţ, Romulus Cionchin)

Scanare foto si documente: Cristian Peica

Interviurile audio din care s-a făcut selecţia pentru sit au fost realizate de: Smaranda Vultur, Adrian Onica, Roxana Pătraşcu Onica, Mihaela Sitariu, Simona Adam, Gilda Vâlcan, Florina Jinga, Ramona Magheţ Ardelean, Nicoleta Muşat, Alexandru Frandeş, Ramona Sas, Rodica Bud, Cosmina Ninu (lista va fi completată pe măsura introducerii interviurilor pe sit).

Timişoara, 17 iunie 2016